CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA
 
STT Ảnh Họ và tên Chức vụ /
Nhiệm vụ đảm nhiệm
Số điện thoại/ Email
1
ad34
PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền Bí thư chi bộ/Trưởng khoa
Phụ trách công tác tổ chức cán bộ; Thi đua khen thưởng; Nghiên cứu khoa học; Đào tạo Nghiên cứu sinh.
0983856727
thanhhuyen191177
@dhsptn.edu.vn
2
Co Thu
ThS. Đầu Thị Thu Phó trưởng khoa
Phụ trách công tác Quản lý sinh viên; Thực tế, Thực tập.
0915462446
dauthusp@gmail.com
3
ad3
TS. Hà Thị Kim Linh Chi ủy viên/Phó trưởng khoa
Phụ trách Đào tạo chính quy; Vừa làm vừa học; Đào tạo Thạc sỹ; Thanh tra khảo thí.
0982207398
htklinh266@gmail.com
 
BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC

Đảm nhiệm giảng dạy các học phần:
- Lịch sử tâm lý học
- Tâm lý học phát triển
- Tâm lý học nhân cách
- Tâm lý học sư phạm đại học
- Tâm lý học quản lý
- Tâm lý học trẻ em CPTTT&RLPTK
- Tư vấn, tham vấn tâm lý
- Tâm lý học dân tộc
- Tâm lý học bệnh lý
- Tâm lý học giáo dục
- Giao tiếp sư phạm
- Tâm lý học sư phạm nghề nghiệp
- Tâm lý học xã hội
- ƯD các thuyết TLH vào dạy học trong nhà trường
- Tâm lý học sáng tạo
- Tâm lý học giới tính
- Tâm lý học tham vấn
- Tâm lý học học đường
- Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật
- Tâm lý học gia đình
- Quản lý hành chính ngành và quản lý nhà nước
- Phương pháp giảng dạy Tâm lý học
- Phương pháp nghiên cứu Tâm lý học
- Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

- Thực hành sư phạm 1
- Thực hành sư phạm 2
- Thực hành sư phạm 3
- Các học phần đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ

Đội ngũ cán bộ giảng viên trong Bộ môn 

STT Ảnh Họ và tên Chức vụ /
Nhiệm vụ đảm nhiệm
Số điện thoại/ Email
1
P Hoa
TS. Lê Thị Phương Hoa Phó bí thư/Trưởng bộ môn/Giảng viên
 
0986167716
lephuonghoadhsptn@gmail.com
2
P Hieu
PGS. TS. Phí Thị Hiếu Phó trưởng bộ môn/Giảng viên 01656634388
hieusptn@gmail.com
3
Hang
PGS. TS. Phùng Thị Hằng Giảng viên 0978378399
hangdhsptn62@gmail.com
5
14co thu
ThS. Đầu Thị Thu Phó trưởng khoa/Giảng viên 0915462446
dauthusp@gmail.com
6
Cuong
ThS. Phạm Văn Cường Chủ tịch Công đoàn/GVCN K52/Giảng viên 0982030680
pvc.dhsptn@gmail.com
7
Nhu Hoa
ThS. Lê Như Hoa Trợ lý sinh viên/Giảng viên 0976759693
hoa.2207@gmail.com
8
Nhung
ThS. Nguyễn Đỗ Hồng Nhung Trợ lý Đào tạo/Bí thư CĐCBGD/Giáo viên chủ nhiệm K50/Giảng viên 0974262648
nhungndh@gmail.com
 
BỘ MÔN KHOA HỌC GIÁO DỤC

Các học phần đảm nhiệm:
- Giáo dục học
- Tổ chức hoạt động dạy học
- Tổ chức hoạt động giáo dục
- Giáo dục học mầm non
- Giáo dục học tiểu học
- Giáo dục học đại học
- Lịch sử giáo dục
- Đánh giá trong giáo dục
- Môi trường giáo dục
- Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp
- Giáo dục đặc biệt
- Giáo dục hòa nhập
- Phương pháp công tác Đoàn – Đội
- Công tác xã hội
- Phát triển chương trình giáo dục
- Giáo dục gia đình
- Lý luận dạy học hiện đại
- Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo
- Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GD-ĐT
- Phương pháp giảng dạy Giáo dục học
- Tổ chức và quản lý trường học
- Khoa học quản lý đại cương
- Thực hành sư phạm 1
- Thực hành sư phạm 2
- Thực hành sư phạm 3
- Các học phần đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ

Danh sách cán bộ giảng viên trong Bộ môn

STT Ảnh Họ và tên Chức vụ /
Nhiệm vụ đảm nhiệm
Số điện thoại/ Email
1
Le Linh
TS. Lê Thùy Linh Trưởng bộ môn/Giảng viên 0979438777
lethuylinhsptn@gmail.com
2  
1huyen 1
PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền Bí thư chi bộ/Trưởng khoa/Giảng viên 0983856727
thanhhuyen191177
@dhsptn.edu.vn
3  
2ha linh
TS. Hà Thị Kim Linh Chi ủy viên/Phó trưởng khoa/Giảng viên 0982207398
htklinh266@gmail.com
4
Ngoc
TS. Nguyễn Thị Ngọc Trợ lý Sau ĐH/ Phó Trưởng BM/Giảng viên 0912024817
violetsptn@gmail.com
5
Thao
ThS. Đặng Thị Phương Thảo Bí thư Liên chi đoàn/GVCN K51/Giảng viên 0983280884
phuongthao.dhsptn@gmail.com
6  
Thang
ThS. Hoàng Trung Thắng Giảng viên - GVCN CVHT k54 0987615775
caycanhtrungthang@gmail.com
7  
Hieu
ThS. Nguyễn Ngọc Hiếu Trợ lí CTHSSV/ GVCN K53/Giảng viên nguyenngochieutlgd@gmail.com
8
Son
ThS. Lê Hồng Sơn Trợ lý Khoa học/Giảng viên 03999037047
sonle.tlgd@gmail.com
9
D Thu
ThS. Đàm Thị Kim Thu Trợ lý Thanh tra Khảo thí/Phó bí thư CĐCBGD/Giảng viên 0904244476
linh.thudtk@gmail.com
10
THAY QUANG
GS.TS.NGƯT. Phạm Hồng Quang Giám đốc Đại học Thái Nguyên quangdhsptn@yahoo.com
11
CO TINH
PGS. TS. Nguyễn Thị Tính Giảng viên tinh1964@gmail.com
12
Thanh
ThS. Nguyễn Thị Thanh Văn phòng khoa 0988346505
thanhnt85.tlgd@gmail.com
13
ThS. Nguyễn Thanh Tú Cán bộ phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD/Giảng viên 0979947298
tunt@dhsptn.edu.vn
         
  

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website của Khoa Tâm lý - Giáo dục thế nào?

Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 8
 
  •   Hôm nay 242
  •   Tháng hiện tại 242
  •   Tổng lượt truy cập 1,958,000