SỨ MẠNG - TẦM NHÌN - CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC

SỨ MẠNG - TẦM NHÌN
 

1. Sứ mạng
Khoa Tâm lý – Giáo dục có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng các chuyên gia giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn và tham vấn tâm lý, nhân viên công tác xã hội, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng, nghiên cứu và ứng dụng Tâm lý học, Khoa học giáo dục phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
2. Tầm nhìn
Đến năm 2030, Khoa Tâm lý – Giáo dục là cơ sở đào tạo hàng đầu trong cả nước về Tâm lý học và Khoa học giáo dục, nghiên cứu về chương trình đào tạo và ứng dụng khoa học giáo dục đạt trình độ ngang tầm với các cơ sở khác trong khu vực Đông Nam Á; có môi trường học tập, nghiên cứu chuyên nghiệp và đặc trưng  vùng, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền giáo dục phát triển.
 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Chức năng
- Đào tạo Đại học; Sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ).
- Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm; Nghiệp vụ Quản lý giáo dục; Nghiệp vụ Công tác Đoàn - Đội.
- Nghiên cứu khoa học.
2. Nhiệm vụ
* Đào tạo, bồi dưỡng
- Đào tạo giảng viên giảng dạy Tâm lý học, Giáo dục học cho trường Cao đẳng, Đại học và các cơ sở giáo dục khác.
- Đào tạo cán bộ nghiên cứu Tâm lý học, Giáo dục học cho các cơ sở nghiên cứu; chuyên gia tư vấn, tham vấn tâm lý - giáo dục; nhân viên công tác xã hội trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác.
- Đào tạo cán bộ, chuyên viên trong các tổ chức đoàn thể, các cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.
- Tham gia thực hiện nhiệm vụ đào tạo giáo viên các cấp của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.
- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ các chuyên ngành: Giáo dục học, Quản lý giáo dục.
- Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho giáo viên các trường Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, giảng viên các trường Cao đẳng, Đại học; bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý cho cán bộ quản lý giáo dục các cấp; bồi dưỡng Nghiệp vụ Công tác Đoàn - Đội cho sinh viên, giáo viên, cán bộ, chuyên viên...
* Nghiên cứu khoa học
- Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp thuộc lĩnh vực: Tâm lý học, Giáo dục học, Quản lý giáo dục... nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
- Nghiên cứu xây dựng, phát triển chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động đào tạo đại học, sau đại học, chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.
- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học nhằm phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học vào công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đào tạo hiện nay.
* Các hoạt động đáp ứng nhu cầu xã hội
Tư vấn, tham vấn tâm lý - giáo dục cho các tổ chức, trường học, cá nhân có nhu cầu.
- Thực hiện công tác xã hội trong trường học và cộng đồng.

3. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Hiện tại Khoa có 21 cán bộ, trong đó:
- Có 01 cán bộ, giảng viên có học hàm Giáo sư
- Có 04 cán bộ, giảng viên có học hàm Phó giáo sư
- Có 05 cán bộ, giảng viên có học vị Tiến sĩ
- Có 12 cán bộ, giảng viên có học vị Thạc sĩ
-
Số cán bộ có chức danh giảng viên cao cấp: 05
- Số cán bộ có chức danh giảng viên chính: 02
- Số cán bộ đang đi học nghiên cứu sinh: 05.


Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website của Khoa Tâm lý - Giáo dục thế nào?

Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 5
 
  •   Hôm nay 162
  •   Tháng hiện tại 162
  •   Tổng lượt truy cập 1,957,920