http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN K50 - HK 1 NĂM HỌC 2018/2019

Khoa Tâm lý - Giáo dục thông báo danh sách phân công cán bộ coi thi kết thúc học phần dành cho K50, học kì 1 năm học 2018-2019:

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn