http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


Thông báo về việc triển khai đề tài NCKH sinh viên năm học 2017-2018

Trường hướng dẫn các đơn vị triển khai đề tài NCKHSV năm học 2017-2018 như sau:

ĐÍNH KÈM:

1. Mẫu 04...tải tại đây

2. Mẫu 05...tải tại đây

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: dhsptn.edu.vn