http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


Thông báo về việc điều chuyển phòng học, phòng thi, lịch dạy ở giảng đường B3

Căn cứ lịch thi môn Tin học ngày 15/12/2017 (thứ 6) trong kế hoạch Thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp GVC tháng 12 năm 2017 tại trường Đại học Sư phạm, Trường thông báo và điều chuyển phòng học, lịch học, phòng thi của một số lớp học phần thực hiện tại giảng đường B3 từ ngày 11-15/12/2017 (thứ hai đến thứ sáu) như sau:

 

Nguồn tin: dhsptn.edu.vn