http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


Thông báo về việc điều chuyển phòng học giảng đường B4

Căn cứ kế hoạch Thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp GVC tháng 12 năm 2017 tại trường Đại học Sư phạm, Trường thông báo và điều chuyển phòng học, lịch học, lịch thi của một số lớp học phần học tại giảng đường B4 thực hiện từ ngày 13-16/12/2017 (thứ tư đến thứ bảy) như sau:

 

► Xem tiếp ...

Nguồn tin: dhsptn.edu.vn