http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


Lịch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K50, 51 về hoạt động giảng dạy, phục vụ giảng dạy năm học 2016-2017

Trường thông báo tới các đơn vị kế hoạch triển khai ý kiến phản hồi của người học đối với sinh viên K50, 51 như sau:

             

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: dhsptn.edu.vn