http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


Kế hoạch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ của cán bộ, giảng viên

Căn cứ công văn số 452/TB-ĐHSP của Trường về kì thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho giảng viên ngày 12/03/2016.

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: dhsptn.edu.vn