http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


Kế hoạch đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017

Nhà trường triển khai kế hoạch đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017:

 

ĐÍNH KÈM: Phụ lục...

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: dhsptn.edu.vn