http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


Giới thiệu tấm gương sinh viên tiêu biểu

Trên đây là kế hoạch giới thiệu tấm gương sinh viên tiêu biểu, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: dhsptn.edu.vn