http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


Định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng anh B1(PET) và đề thi IELTS

Các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng anh dùng cho đối tượng giảng viên chuyên ngữ và giảng viên không chuyên ngữ.

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: dhsptn.edu.vn