http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


LÝ LỊCH KHOA HỌC - KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC

Bản cập nhật ngày 18/5/2019
GS. TS. NGƯT. Phạm Hồng Quang
GS. TS. NGƯT. Phạm Hồng Quang
PGS. TS. Nguyễn Thị Tính
PGS. TS. Nguyễn Thị Tính
PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
TS. Hà Thị Kim Linh
TS. Hà Thị Kim Linh
TS. Lê Thùy Linh
TS. Lê Thùy Linh
ThS. Hoàng Trung Thắng
ThS. Hoàng Trung Thắng
ThS. Lê Hồng Sơn
ThS. Lê Hồng Sơn
TS. Nguyễn Thị Ngọc
TS. Nguyễn Thị Ngọc
ThS. Nguyễn Ngọc Hiếu
ThS. Nguyễn Ngọc Hiếu
 
ThS. Đặng Thị Phương Thảo
ThS. Đặng Thị Phương Thảo
ThS. Đàm Thị Kim Thu
ThS. Đàm Thị Kim Thu
TS. Lê Thị Phương Hoa
TS. Lê Thị Phương Hoa
PGS. TS. Phùng Thị Hằng
PGS. TS. Phùng Thị Hằng
 
ThS. Đầu Thị Thu
ThS. Đầu Thị Thu
PGS. TS. Phí Thị Hiếu
PGS. TS. Phí Thị Hiếu
ThS. Phạm Văn Cường
ThS. Phạm Văn Cường
ThS. Lê Như Hoa
ThS. Lê Như Hoa
ThS. Nguyễn Đỗ Hồng Nhung
ThS. Nguyễn Đỗ Hồng Nhung
       

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn