http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


Thông báo về việc Quay phim, chụp ảnh trong Trường Đại học Sư phạm

Từ ngày 01/7/2017 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên không tổ chức dịch vụ quay phim, chụp ảnh trong khuôn viên của Trường.

 

Nguồn tin: dhsptn.edu.vn