http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


Thông báo V/v kiểm tra nhận thức bổ sung của sinh viên sau kết thúc "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV"

Trường Đại học Sư phạm thông báo:
Kính gửi: Các đơn vị liên quan.

 

 Danh sách ... Xem chi tiết.

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: dhsptn.edu.vn