http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019

Thông tin tuyển sinh Đại học 2019 của Khoa Tâm lý - Giáo dục
Năm học 2019 - 2020, Khoa Tâm lý - Giáo dục tuyển sinh 90 chỉ tiêu ở 3 chuyên ngành:
Giáo dục học (Sư phạm Tâm lý  - Giáo dục) – Mã ngành 7140101
Quản lý giáo dục – Mã ngành 7140114
Tâm lý học giáo dục (Tâm lý học trường học) – Mã ngành 7310403
Với 3 tổ hợp xét tuyển:
C00 Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý
C20 Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân
C04 Ngữ văn, Toán, Địa lý
 

► THÔNG TIN TUYỂN SINH  NĂM 2019

► ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019

► ĐĂNG KÝ XÉT HỌC BẠ

 

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: Khoa Tâm lý - Giáo dục