http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên xuất sắc đạt giải Nhất toàn đoàn kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XXII, năm 2019

Khoa TLGD thông tin về kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XXII, năm 2019

Nguồn tin: dhsptn.edu.vn