http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


Thủ tục mượn hội truờng, phòng học tại giảng đường

Đại diện sinh viên, học viên cao học khi mượn hội trường, phòng học tại các giảng đường thực hiện theo quy định như sau:

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: dhsptn.edu.vn