http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


THÔNG TIN NGÀNH CỬ NHÂN TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC (Tâm lý học trường học)

Vài nét giới thiệu về ngành cử nhân Tâm lý học giáo dục (Tâm lý học trường học), ĐH Sư phạm Thái Nguyên

Chi tiết tại: http://tuyensinh.dhsptn.edu.vn/index.php/dh/cac-chuong-trinh-dao-t-o?id=472

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn