http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


THÔNG BÁO LỊCH HỌP

 

Thứ Tư
Ngày 13/01/2016

Thời gian, địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Đơn vị đăng ký

14h00

HTC1

- Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI).

- Toàn thể cán bộ viên chức, đảng viên.

Bí thư

Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

15h30

HTC1

- Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015; trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng; trao tặng Bằng khen của Tỉnh uỷ cho những đảng viên đạt tiêu chuẩn “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2010-2014.

- Đại biểu mời; các đồng chí trong BCH Đảng bộ; Ban chi uỷ các chi bộ; các đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015; các đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; các đồng chí được tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng, những đảng viên đạt tiêu chủan “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2010-2014, văn phòng đảng uỷ.

Bí thư

Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: dhsptn.edu.vn