http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


Kế hoạch hoạt động Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế năm học 2015 - 2016

Sơ đồ kế hoạch KH-CN & HTQT....Xem tại đây

Kế hoạch chi tiết... Xem tại đây

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: dhsptn.edu.vn