http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


Thông báo về lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2018 - đợt 2

Trường Đại học Sư phạm thông báo:
Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên trân trọng kính mời các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ dự lễ Trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2018 - Đợt 2 cụ thể như sau:

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: dhsptn.edu.vn