http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


Thông báo thời khóa biểu khối kiến thức chung đối với K25B (2017-2019) và K26A (2018-2020)

Trường Đại học Sư phạm thông báo:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU
KHÓA K25B VÀ K26A
 
 
Thời khóa biểu khối kiến thức chung ... Xem chi tiết.
Danh sách phân lớp Tiếng Anh ... Xem chi tiết.
Danh sách phân lớp Triết học ... Xem chi tiết
 

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: dhsptn.edu.vn