http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


Thông báo Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018 như sau:

Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

>>> Xem chi tiết.
 

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: dhsptn.edu.vn